Wczytuję dane...

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Produkt dostępny!
293,42 PLN
Cena rynkowa: 283.50 PLN
Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.

W publikacji:

1.Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
*wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
*zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
*opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
*zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
2.Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
3.Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury.
4.Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
5.Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.


Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:

*rozwiązania ewidencyjne dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucjach kultury – dodano nowe konta 246 „Pracownicze Plany Kapitałowe” oraz 446 „Wpłaty na PPK”
*ewidencję zdarzeń związanych z leasingiem – nowe konta 250
„Zobowiązania z tytułu leasingu” oraz 251 „Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu”
*inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie
*rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
*wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
*przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.


Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

*rozbudowany wzór polityki rachunkowości
*dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości
*zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.


Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.

Dane techniczne

 • Realizacja zamówienia::

  48 godzin

 • Producent:

  oddk

Szczegóły

 • Autor: 

  Pietrzak Urszula

 • ISBN: 

  9788378049845

 • Objętość: 

  356

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Rok wydania: 

  2022

 • Tematyka: 

  Prawo Książki dla praktyków