Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności w księgarni internetowej Wojbar
 

Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników księgarni internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym  http://www.wojbar.pl/, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników księgarni jest Firma Handlowo Usługowa WOJBAR5 Anna Zagała, NIP 627-118-09-51, Regon 240811793, z siedzibą  w Chorzowie przy ul. Katowickiej 59c/7

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo pod adresem: ksiegarnia.wojbar@tlen.pl lub sklep@wojbar.pl oraz telefonicznie tel. +48 (32)2563042, 881695070 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30. Istnieje także możliwość kontaktu listownego, a adresem właściwym do korespondencji jest adres: 

FHU WOJBAR5 Anna Zagała ul. Ujejska 8j, 42-520 Dąbrowa Górnicza

4. Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności. Jej brak uniemożliwia korzystanie ze sklepu.

 

 Cel zbierania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu wojbar.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

Dane mogą być przetwarzane dla celów:

 • udostępnienia możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego (przeglądanie katalogu produktów, wysyłanie zapytań, składanie zamówień),
 • umożliwienia założenia i zarządzania kontem, w tym sprawdzenia dotychczasowych zamówień i ich historii,
 • umożliwienia przeprowadzenia transakcji (realizacji umowy kupna-sprzedaży),
 • umożliwienia dokonania płatności za transakcje,
 • umożliwienia składania reklamacji i zwrotów dla produktów i usług,
 • obsługi zapytań i zgłoszeń,
 • kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem umowy.
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami i sklepem,
 • windykacji należności,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
 • opracowywania ogólnych statystyk i analiz,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia możliwości wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • dla celów podatkowych i rachunkowych wymaganych prawem

 

Rozdaje danych i sposoby ich pozyskania

1. Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem dobrowolnie wypełnionych przez Ciebie formularzy na różnych stronach naszego sklepu internetowego. Dane osobowe mogą zostać wprowadzone za pośrednictwem formularza składania zamówienia, formularza zakładania i edycji konta, formularza kontaktowego lub formularza zapisu na newsletter. Dodatkowo możesz przekazać nam dane osobowe drogą mailową, telefoniczną lub osobiście, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.Dane zbierane podczas rejestracji (zakładania konta)

2.Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. system rabatów. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także nazwę firmy oraz posiadany nr NIP. Usunięcie konta przez użytkownika jest nieodwracalne i skutkuje trwałym usunięciem wszystkich informacji, w tym: historii zamówień, przyznanych rabatów.

3. Dane zbierane podczas zakupu bez rejestracji. Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu i adres email

4. Dane zbierane automatycznie. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep wojbar.pl do potrzeb i wymagań Klientów. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności sklepu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę sklepu

 

Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, a także prawo dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołać wyrażoną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Informacja w tym zakresie powinna zostać skierowana na adres:  FHU WOJBAR5 Anna Zagała ul. Ujejska 8j, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Niektóre dane udostępniamy zewnętrznym podmiotom współpracującym przy realizacji zamówień, w szczególności: firmom spedycyjnym, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze, firmom windykacyjnym,. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy  Administratorem danych a wybranym podmiotem współpracującym

3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Obowiązek ten realizuje poprzez:

 • zabezpieczanie komputerów i infrastruktury IT,
 • wykorzystywanie sprawdzonego, legalnego i aktualnego oprogramowania, które ma ugruntowaną pozycję na rynku,
 • wdrożenie protokołu sieciowego dbającego o bezpieczne przesyłanie informacji (SSL),
 • współpracę jedynie z zaufanymi kontrahentami,
 • szkolenia, stałe rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa danych, aktualnych zagrożeń i metod ich przeciwdziałania


Przetwarzanie danych

1. Podanie danych jest dobrowolne..
2. Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, jeśli istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonaniem. Dane są jednak przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.
3. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem pkt powyżej
4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.
5. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie rachunkowych i podatkowych przepisów prawnych jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 

Mechanizm cookies

1.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu

3.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „pliki tymczasowe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
 • wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
 • „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez     Użytkownika.

5.W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 

 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie.
2. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu.
3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 10.XI.2019r.