Wczytuję dane...
Gwarancja - Reklamacja

W każdym przypadku niezgodności towaru z umową (np. wady w druku) wszystkie książki objęte są 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy.

Reklamacje można składać :

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.


Zaleca się sprawdzenie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, klient ma prawo bezwzględnie zażądać od kuriera spisania protokołu reklamacyjnego potwierdzającego zaistniały fakt.
Jeżeli opakowanie było uszkodzone lub mogło sugerować uszkodzenie zawartości (rozerwanie, stłuczenie, zalanie, zerwanie taśmy firmowej, przepakowanie) - odpowiednia informacja powinna znaleźć się w protokole szkody. Po spisaniu protokołu szkody prosimy poinformować nas o zaistniałym fakcie oraz przesłać protokół e-mailem (wojbar.ksiegarnia@gmail.com) lub na adres sprzedawcy (FHU WOJBAR5 Anna Zagała ul. Ujejska 8j, 42-520 Dąbrowa Górnicza)
 
Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. Formularz reklamacyjny (do pobrania tutaj) W trakcie tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni dogodny sposób wymiany. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje rabat lub zwróci nabywcy poniesione koszty.


 

Ważne:
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez upr