Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WOJBAR


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji drogą elektroniczną pomiędzy księgarnią internetową Wojbar,

     a konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiegarnia-medyczna-wojbar.pl   prowadzi 

     Firma Handlowo - Usługowa WOJBAR5 Anna Zagała zarejestrowana w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ujejskiej 8j,

     NIP 627-118-09-51, Regon 240811793,

     Adres korespondencyjny:            FHU WOJBAR5 Anna Zagała, ul.Ujejska 8j, 42-520 Dąbrowa Górnicza.

3. W celu prawidłowego korzystania z naszego sklepu wymagane są:

   -komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

   -dostęp do poczty elektronicznej,

   -przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10,

     Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4,

    (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek),

   -włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.
 

OFERTA

4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają

    ewentualnych ceł (przy wysyłce za granicę) ani kosztów wysyłki. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów

    i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.

5. Zawartość witryny internetowej ksiegarnia-medyczna-wojbar.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

    - pełni jedynie rolę informacji handlowej.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

    wprowadzania i usuwania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu

    bądź wprowadzania w nich zmian.  Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed

    datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w księgarni książek, były zgodne z rzeczywistością. W każdym

    przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby

    się z rzeczywistością klient ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach niezgodności towaru z umową.


ZAMÓWIENIA

7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę ksiegarnia-medyczna-wojbar.pl, e-mailem pod adresem

    wojbar.ksiegarnia@gmail.com i telefonicznie +48 (32)2563042, 881695070

8. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie zamówienia do realizacji, które następuje po wciśnięciu przez klienta

    przycisku „Zamawiam i płacę”. Fakt ten jest utrwalony w systemie informatycznym sprzedawcy a potwierdzeniem dla klienta jest

    wysłanie kopii umowy na adres e-mail.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  - prawidłowe podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych, w szczególności podanie numeru telefonu oraz

     adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia

  - wpłynięcie pieniędzy na konto sprzedawcy dla zamówień płatnych przelewem oraz dla zamówień literatury zagranicznej

     sprowadzanej na indywidualne zamówienie

  - pomyślna autoryzacja przez bank Klienta transakcji płatnych kartą kredytową lub płatnościami elektronicznymi

  - zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych

     do realizacji zamówienia.

10. Niespełnienie powyższych warunków w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży

11. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu

     płatności lub zażądania przedpłaty (np. od osób notorycznie nieodbierających przesyłek za pobraniem.)

12. Za zamówione produkty można płacić gotówką przy odbiorze, kartą kredytową, płatnościami elektronicznymi lub przelewem.

13. W przypadku wybrania płatności przelewem zamawiający dokonuje wpłaty na konto bankowe

     w ING Banku Śląskim 14 1050 1243 1000 0023 2582 7489.   Po otrzymaniu potwierdzenia wpływu środków na konto,

     sklep wysyła zamówione towary na podany w zamówieniu adres.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT, które klient otrzymuje wraz z towarem.

15. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki.

     Zmian można dokonać telefonicznie +48 (32)2563042, 881695070 lub e-mailem pod adresem wojbar.ksiegarnia@gmail.com

     Klient nie może anulować zamówienia, gdy towar został wysłany.

16. Do wartości zamówionych towarów doliczane są koszty przesyłki zgodne z wyborem sposobu dostawy wybranego przez

     klienta. Łączna wartość zamówienia to wartość zamówionych produktów plus koszt dostarczenia przesyłki.
 

DOSTAWA

17. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób

18. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który zwykle upływa od złożenia zamówienia

     do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

     Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu

     najdłuższego z podanych. W sytuacjach wyjątkowych sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji

     zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta, który w takim wypadku ma prawo odstąpić od umowy.

19. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez przedstawiciela firmy spedycyjnej, odbioru

     w paczkomacie lub osobistego odbioru w  siedzibie sprzedawcy.

     Szczegółowe informacje na temat sposobu, czasu i kosztów dostawy można znaleźć na stronie księgarni.
 

REKLAMACJE

20. W każdym przypadku niezgodności towaru z umową (np. wady w druku) wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną

      gwarancją sprzedawcy. Reklamacje można składać poprzez formularz na stronie sklepu, Wszelkie reklamacje rozpatrywane są

      najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

21. Zaleca się sprawdzenie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności

     i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń,

     klient ma prawo bezwzględnie zażądać od kuriera spisania protokołu reklamacyjnego potwierdzającego zaistniały fakt.

      Jeżeli opakowanie było uszkodzone lub mogło sugerować uszkodzenie zawartości (rozerwanie, stłuczenie, zalanie,

      zerwanie taśmy firmowej, przepakowanie) - odpowiednia informacja powinna znaleźć się w protokole szkody.

     Po spisaniu protokołu szkody prosimy poinformować nas o zaistniałym fakcie oraz przesłać protokół e-mailem

     ( wojbar.ksiegarnia@gmail.com) lub na adres sprzedawcy (FHU WOJBAR5 Anna Zagała ul. Ujejska 8j, 42-520 Dąbrowa Górnicza)

22. Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. W trakcie

     tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni dogodny sposób wymiany. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych

     za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez uprzedniego uzgodnienia.

23. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu

      reklamacji. Prosimy jeśli to możliwe dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).

24. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje rabat lub

      zwróci nabywcy poniesione koszty.


ZWROTY

25. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez

      podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został

      w żaden sposób zniszczony.

26. W przypadku literatury obcojęzycznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie, której ceny zależą od kursu walut

     - prawo zwrotu nie przysługuje. W sytuacjach  szczególnych prosimy o kontakt bezpośredni.

27. Zwracany towar prosimy odsyłać - jeśli to możliwe - razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i pisemną deklaracją

      zwrotu , odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Pieniądze za oddany towar wraz z kosztami wysyłki najtańszym

      sposobem dostępnym w naszej ofercie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jak w ciągu 14 dni, bezpośrednio

      lub przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

28. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Składając zamówienie, klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych

      w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Brak powyższej zgody uniemożliwia realizację zamówienia

30. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ksiegarnia-medyczna-wojbar.pl

      są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

      takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

      Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000

     roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny,

     ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

     ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).