Wczytuję dane...
Gwarancja: 24 miesięcy
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 9.99 PLN
Producent: Medical Tribune

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie książki „Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce". Poprzednie wydania spotkały się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem Czytelników. Czas biegnie szybko, dlatego po kolejnych 4 latach przygotowaliśmy zaktualizowaną wersję publikacji. Zdajemy sobie sprawę, że arytmologia jest trudną dziedziną kardiologii i nadal budzi wątpliwości. Wiemy, że zaburzenia rytmu serca powodują duże obawy, często uzasadnione, pacjentów i lekarzy.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas pozycja ułatwi podejmowanie właściwych decyzji lekarzom internistom, kardiologom i lekarzom rodzinnym – do tych grup jest adresowana.

Książkę opracował zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, który od wielu lat zajmuje się zaburzeniami rytmu serca. Naszym celem było stworzenie publikacji o walorach praktycznych. Z tego powodu znajdą Państwo w książce liczne przykłady elektrokardiogramów, schematy postępowania, uwagi podsumowujące po każdym z rozdziałów czy w końcu przykładowe opisy przypadków klinicznych. To sprawiło, że rozmiar naszej książki przerósł znaczne wstępne założenia. Mamy jednak nadzieję, że w Państwa ocenie materiały, które w niej zawarliśmy, będą przydatne, a książka traktowana jako aktualne kompendium wiedzy o zaburzeniach rytmu serca. Książka jest nie tylko podsumowaniem aktualnej wiedzy z zakresu arytmologii, ale także naszych doświadczeń klinicznym w tym zakresie.

- Maria Trusz-Gluza i Katarzyna Mizia-Stec

 

Zawartość publikacji:

- algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca

- zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA), Heart Rhythm Society (HRS), European Heart Rhythm Association (EHRA) oraz European Society of Cardiology (ESC)

- przykładowe opisy przypadków wraz z elektrokardiogramami

- wersja zaktualizowana i uzupełniona

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Wiadomości podstawowe: klasyfikacja zaburzeń rytmu serca i ogólne zasady postępowania....... 15

Maria Trusz-Gluza

Patomechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca........ 26

Krzysztof Szydło

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Diagnostyka elektrokardiograficzna zaburzeń rytmu serca....... 43

Maria Trusz-Gluza, Krzysztof Szydło

Metody rejestracji EKG w diagnostyce zaburzeń rytmu serca.......... 92

Krzysztof Szydło

Metody obrazowe w zaburzeniach rytmu serca............... 112

Krystian Wita

Badanie elektrofizjologiczne serca............................. 121

Anna Maria Wnuk-Wojnar

METODY LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca.......................... 145

Maria Trusz-Gluza, Katarzyna Mizia-Stec

Elektroterapia zaburzeń rytmu serca................... 200

Wojciech Kwaśniewski, Witold Orszulak

Inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca.......235

Andrzej Hoffmann

Niefarmakologiczne zapobieganie powikłaniom zatorowym w migotaniu przedsionków................ 249

Maria Trusz-Gluza

NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

Częstoskurcze nadkomorowe................ 259

Jarosław Kolasa

Trzepotanie przedsionków........297

Seweryn Nowak

Migotanie przedsionków

Charakterystyka kliniczna i nieinwazyjne leczenie

migotania przedsionków.......... 307

Iwona Woźniak-Skowerska, Maria Trusz-Gluza

Kardiowersja w migotaniu przedsionków.......... 326

Iwona Woźniak-Skowerska, Anna Maria Wnuk-Wojnar

Przezcewnikowa ablacja w migotaniu przedsionków............ 336

Anna Maria Wnuk-Wojnar

Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków.............. 363

Katarzyna Mizia-Stec, Marek Deja

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

Komorowe zaburzenia rytmu serca w chorobie niedokrwiennej serca....... 371

Andrzej Hoffmann

Arytmie komorowe w kardiomiopatiach................. 385

Krzysztof Szydło

Kanałopatie – arytmiczne zespoły uwarunkowane genetycznie........... 409

Artur Filipecki

Idiopatyczne arytmie komorowe............. 433

Katarzyna Mizia-Stec, Michał Orszulak

ZABURZENIA AUTOMATYZMU I PRZEWODZENIA

Dysfunkcja węzła zatokowego.............. 447

Seweryn Nowak

Bloki przedsionkowo-komorowe.......................... 458

Maciej Faryan

Bloki śródkomorowe

Maciej Faryan

SYTUACJE SZCZEGÓLNE W ARYTMOLOGII

Omdlenia................................493

Dagmara Urbańczyk-Świć

Tachykardiomiopatia......................508

Artur Filipecki

Burza elektryczna............ 513

Katarzyna Mizia-Stec

Nagły zgon sercowy........................526

Artur Filipecki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.................535

Joanna Wieczorek, Michał Orszulak, Wojciech Rychlik

BRADYARYTMIE I TACHYARYTMIE – OD OBJAWÓW DO ROZPOZNANIA I TERAPII

Bradyarytmie.........................................549

Maria Trusz-Gluza

Tachyarytmie........................................555

Katarzyna Mizia-Stec