Wczytuję dane...

WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 Praca zbiorowa

Produkt dostępny!
WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 Polska Rada Resuscytacji Tytuł: Wywtyczne resuscytacji 2021 Autor: Janusz Andres Rok: 2022 Wydanie: 1 Oprawa: miękka Stron: 500 ISBN:
250,00 PLN

Przedmowa do wytycznych resuscytacji 2021 ERC z okazji 20-lecia działalności Polskiej Rady Resuscytacji

W roku 2021 minęło 20 lat działalności Polskiej Rady Resuscy-tacji (PRR). W tym czasie aż pięciokrotnie, w odstępach co pięć lat, wydawaliśmy polskie tłumaczenia Wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation Council, ERC). Od roku 2000 wytycz-ne resuscytacji ERC znane są w Polsce nie tylko pracownikom ochrony zdrowia, gdyż zgodnie z głównym przesłaniem ERC za-sady resuscytacji powinny być znane i stosowane w całym spo-łeczeństwie. Oprócz tłumaczenia wytycznych resuscytacji głów-nym celem edukacyjnym PRR już od 20 lat jest implementowanie w Polsce wszystkich rodzajów kursów certyfikowanych przez Eu-ropejską i Polską Radę Resuscytacji w celu poprawy przeżywal-ności pacjentów zagrożonych wystąpieniem nagłego niespodzie-wanego zatrzymania krążenia (NZK) oraz osób, u których NZK już wystąpiło niezależnie od okoliczności. Wytyczne resuscy-tacji 2021 ERC ukazały się 25 marca 2021 roku z półrocznym opóźnieniem z powodupandemii koronawirusa i dotyczą pacjen-tów, u których nie stwierdzono bądź nie podejrzewa się choroby COVID-19 czy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Aktualnie w Pol-sce (kwiecień 2021) znajdujemy się w kulminacyjnym okresie roz-woju pandemii koronawirusa pomimo rozpoczętej parę miesięcy temu akcji szczepień. Warto w tej sytuacji przypomnieć, ze wytyczne resuscytacji ERC u chorych z COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARC-CoV-2 ukazały sie już w marcu ubiegłego roku.

Jak w każdym wcześniejszym procesie tworzenia wytycznych tak i w tym przypadku kluczową rolę w ich tworzeniu odgrywa Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji (ILCOR), który w ciągłym, drobiazgowym, przejrzystym i metodologicznie precyzyjnym procesie zbiera i analizuje wszystkie światowe wiary godne doniesienia naukowego na temat resuscytacji, wydają dokument o nazwie Konsensus w sprawie dowodów naukowyc w resuscytacji krążeniowo-oddechowej z rekomendacjami post powania (CoSTR).

Dokument ten staje się podstawą do tworzenia wytycznych resuscytacji w poszczególnych regionach na świecie, w Europie je to Europejska Rada Resuscytacji.

Na Wytyczne resuscytacji 2021 ERC składa się jedenaśc rozdziałów:

 • Epidemiologia
 • Systemy ratują życie
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
 • Sytuacje szczególne
 • Opieka poresuscytacyjna
 • Pierwsza pomoc
 • Zabiegi resuscytacyjne u noworodków
 • Zabiegi resuscytacyjne u dzieci
 • Edukacja
 • Etyka