Wczytuję dane...

Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych wyd. II

Medical Tribune
Produkt dostępny!
Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych wyd. II Redaktor naukowy: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner Rok wydania: 2023 Objętość: 480 Wymiary: 163 x 243 mm
171,00 PLN
Cena rynkowa: 190.00 PLN

Minęło 8 lat, od czasu, kiedy ukazało się I wydanie książki „Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych”. Publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a krąg odbiorców okazał się szerszy niż ten, do którego była adresowana.
Korzystali z niej lekarze szkolący się w kardiologii dziecięcej, a także lekarze innych specjalizacji. Książka została doceniona również przez ministra zdrowia, który w 2016 roku uhonorował autorów nagrodą zespołową.

Równocześnie, z upływem czasu, zmieniły się niektóre zalecenia towarzystw naukowych odnośnie diagnostyki i leczenia wad serca. Upowszechniły się nowoczesne badania obrazowe. Ukazały się zaktualizowane wydania podręczników anglojęzycznych z dziedziny kardiologii dziecięcej oraz liczne ciekawe artykuły. Podążając za dynamicznym postępem nauk medycznych, zespół autorów przygotował nowe, uaktualnione wydanie książki.

Ogólna koncepcja publikacji została zachowana. Niektóre rozdziały dotyczące ogólnych zagadnień pozostały niezmienione. Część szczegółowa została wzbogacona o opis najnowszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych wad serca u dzieci i najnowsze zalecenia. Piśmiennictwo zostało uaktualnione, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe pozycje wzbogacające współczesną wiedzę. Przygotowano dwa nowe rozdziały dotyczące zaburzeń rytmu u dzieci z wadami serca, oraz arytmii pooperacyjnych. Całość stanowi kompleksowe, nowoczesne opracowanie, adresowane do szerokiej rzeczy personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad dziećmi i młodzieżą z wadami serca.

 1. Powstawanie wrodzonych wad serca u dzieci. Diagnostyka prenatalna - Maria Respondek-Liberska
 2. Symptomatologia wrodzonych wad serca u dzieci - Bożena Werner
 3. Postępowanie diagnostyczne u dziecka zpodejrzeniem wady serca - Bożena Werner
 4. Odrębności i interpretacja EKG u dzieci - Anna Piórecka-Makuła, Agnieszka Tomik
 5. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - Beata Kucińska
 6. Ubytek przegrody międzykomorowej - Jacek Skiendzielewski
 7. Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej - Radosław Pietrzak
 8. Przetrwały przewód tętniczy - Halszka Kamińska
 9. Okienko aortalno-płucne - Małgorzata Gołąbek-Dylewska
 10. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych - Małgorzata Gołąbek-Dylewska
 11. Wady zastawki płucnej - Jacek Skiendzielewski
 12. Wady zastawki aorty - Bożena Werner, Anna Piórecka-Makuła
 13. Wady łuku aorty - Tomasz Floriańczyk
 14. Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych - Bożena Werner
 15. Wady zastawki dwudzielnej - Aldona Siwińska, Bożena Werner
 16. Zespół niedorozwoju lewego serca - Anna Mazurek-Kula, Jadwiga A. Moll
 17. Przełożenie wielkich pni tętniczych - Jadwiga A. Moll, Krzysztof W. Michalak
 18. Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych - Andrzej Rudziński, Piotr Weryński, Zbigniew Kordon
 19. Wspólny pień tętniczy - Agnieszka Tomik
 20. Tetralogia Fallota - Radosław Pietrzak
 21. Atrezja płucna - Barbara Wójcicka-Urbańska
 22. Odejście obu pni tętniczych z prawej komory serca (dwuodpływowa prawa komora) - Aldona Siwińska
 23. Atrezja zastawki trójdzielnej - Anna Piórecka-Makuła
 24. Anomalia Ebsteina - Bożena Werner
 25. Pojedyncza komora - Beata Kucińska
 26. Najczęstsze zaburzenia rytmu u pacjentów z wrodzonymi wadami serca - Piotr Wieniawski, Tomasz Książczyk
 27. Leczenie interwencyjne wrodzonych wad serca u dzieci - Krzysztof Godlewski
 28. Leczenie kardiochirurgiczne wrodzonych wad serca - Maciej Aleksander Karolczak
 29. Postępowanie po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym wad serca - Bożena Werner
 30. Najczęstsze zaburzenia rytmu serca po leczeniu kardiochirurgicznym wad serca - Tomasz Książczyk, Piotr Wieniawski
 31. Opieka pediatry i lekarza rodzinnego nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca - Bożena Werner
 32. Pielęgnowanie dziecka z wrodzoną wadą serca w domu - Edyta Wesołowska, Beata Kucińska
 33. Fizjoterapia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Agnieszka Adameczek-Stolarska
 34. Wysiłek fizyczny u dzieci z wrodzonymi wadami serca przed i po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym - Barbara Wójcicka-Urbańska
 35. Problemy psychologiczne i jakość życia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Karolina Łobodda, Izabela Janiec
Polecamy również