Wczytuję dane...

Onkologia kliniczna. Tom II

Via Medica
Produkt dostępny!
autorzy: Maciej Krzakowski (red.), Piotr Potemski (red.), Krzysztof Warzocha (red.), Piotr Wysocki (red.) ISBN: 9788367638616 wydawca: VM Media Group Sp z o.o. (Grupa Via Medica) rok wydania: 2023 Oprawa: twarda Format: 156x232 mm Ilość stron: 595
189,00 PLN
Cena rynkowa: 210.00 PLN

Podręcznik ONKOLOGIA KLINICZNA został przygotowany z intencją przedstawienia Czytelnikom — lekarzom wszystkich specjalności uczestniczącym w opiece nad chorymi na nowotwory — obecnego stanu wiedzy na temat epidemiologii i etiopatogenezy oraz diagnostyki i leczenia. Uzasadnieniem dla przygotowania kolejnego wydania podręcznika jest znaczne zwiększenie możliwości przeciwnowotworowego postępowania obserwowane w ostatnich latach, które w dużej mierze jest konsekwencją poznania mechanizmów powstawania i rozwoju nowotworów. Zdobycze genetyki i biologii molekularnej coraz częściej znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, co dotyczy większości nowotworów. Większe wyzwanie stanowi również racjonalna diagnostyka z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania oraz oceny morfologicznej i molekularnej.
W przygotowaniu podręcznika Autorzy i — niżej podpisani — Redaktorzy kierowali się potrzebą uwzględnienia zasad medycyny opartej na faktach, co oznacza przekazywanie informacji uwiarygodnionych wynikami badań klinicznych. Wspomniane informacje powinny być zawsze interpretowane w sposób krytyczny, aby uniknąć postępowania o wątpliwej wartości i — w konsekwencji — zmniejszenia szans uzyskania oczekiwanych wyników leczenia.
Od ostatniego wydania podręcznika ONKOLOGIA KLINICZNA minęło już osiem lat, co jest dodatkowym uzasadnieniem dla przygotowania nowej i bardziej aktualnej wersji.
Obecny podręcznik składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się informacje o charakterze podstawowym, których poznanie i zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowości postępowania klinicznego. Zakres zagadnień obejmuje nie tylko ogólne zasady diagnostyki i podstawy wszystkich stosowanych obecnie metod leczenia, ale również inne tematy istotne dla onkologów i hematologów (przykładowo — prawidłowość realizacji i interpretacji badań klinicznych lub wykorzystanie analiz ekonomicznych). W drugiej części podręcznika Autorzy szczegółowo omawiają poszczególne nowotwory według umiejsco- wienia anatomicznego oraz sytuacje szczególne (przykładowo — nowotwory występujące w okresie ciąży). Wszystkie rozdziały w części drugiej mają jednolitą strukturę, co powinno ułatwić lekturę podręcznika.
Należy podkreślić, że naszym zamiarem było przygotowanie podręcznika przydatnego dla lekarzy wszystkich specjalności, uczestniczących w opiece nad chorymi na nowotwory. Kierowaliśmy się zasadą postępowania skojarzonego, które polega na podejmowaniu decyzji i realizowaniu ustaleń przez zespoły wielospecjalistyczne. Wspomniana zasada znajduje odzwierciedlenie w składzie Autorów, który obejmuje przedstawicieli różnych specjalności.

Polecamy również