Wczytuję dane...

Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wydanie II

Via Medica
Produkt dostępny!
autorzy: Przemysław Mitkowski (red.), Robert Gil (red.), Adam Witkowski (red.), Piotr Lipiec (red.) ISBN: 9788367638876 wydawca: VM Media Group Sp z o.o. (Grupa Via Medica) rok wydania: 2023 Liczba stron : 704 Format: 205x290 mm Oprawa : miękka
328,00 PLN
Cena rynkowa: 365.00 PLN

Opis książki

1. Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego
1.1. Badanie podmiotowe
Renata Główczyńska, Grzegorz Opolski
1.2. Badanie przedmiotowe
Marianna Janion
1.3. Elektrokardiografia
1.3.1. Spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne
Dominika Pyszno-Prokopowicz, Artur Oręziak, Rafał Baranowski
1.3.2. Długoczasowe rejestracje elektrokardiograficzne
Małgorzata Kurpesa
1.3.3. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Krzysztof Szydło
1.4. Badania laboratoryjne
Michał Bohdan, Miłosz Jaguszewski, Marcin Gruchała
1.4.1. Markery martwicy mięśnia sercowego
1.4.2. Peptydy natriuretyczne
1.4.3. Lipidogram
1.4.4. Koagulogram
1.4.5. D-dimer
1.4.6. Wskaźniki funkcji nerek
1.5. Obrazowanie
1.5.1. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej
Ilona Michałowska
1.5.2. Echokardiografia
Piotr Hoffman, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
1.5.3. Tomografia komputerowa
Mariusz Kruk, Maksymilian Opolski, Cezary Kępka
1.5.4. Rezonans magnetyczny
Małgorzata Pyda, Justyna Rajewska-Tabor, Szymon Rozmiarek
1.5.5. Techniki radioizotopowe
Magdalena Kostkiewicz
1.6. Diagnostyka inwazyjna
1.6.1. Badania hemodynamiczne
Paweł Kleczyński, Dariusz Dudek
1.6.2. Badania tętnic wieńcowych
1.6.2.1. Koronarografia
Paweł Tyczyński, Adam Witkowski
1.6.2.2. Pomiar gradientu przezzwężeniowego i cząstkowej rezerwy przepływu
Rafał Wolny
1.6.2.3 Obrazowanie wewnątrzwieńcowe
Paweł Tyczyński, Adam Witkowski
1.6.2.4 Ocena mikrokrążenia
Łukasz Rzeszutko, Stanisław Bartuś
1.6.3. Echokardiografia wewnątrzsercowa
Roman Piotrowski, Piotr Kułakowski, Jakub Baran
1.6.4. Badanie elektrofizjologiczne serca
Oskar Kowalski, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Wiktoria Kowalska
1.7. Badanie wydolności fizycznej
1.7.1. Spiroergometryczna próba wysiłkowa
Ewa Straburzyńska-Migaj
1.7.2. Test 6-minutowego marszu
Irmina Urbanek, Paweł Ptaszyński
2. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego
2.1. Farmakoterapia
2.1.1. Antagoniści układu adrenergicznego
Rafał Dąbrowski
2.1.2. Antagoniści wapnia
Rafał Dąbrowski
2.1.3. Leki antyarytmiczne
Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed
2.1.4. Leki hamujące układ renina–angiotensyna–aldosteron
Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Rechciński
2.1.5. Leki moczopędne
Marcin Barylski, Rafał Dąbrowski
2.1.6. Leki rozszerzające naczynia
Paweł Kośmider, Iwona Gorczyca-Głowacka, Beata Wożakowska-Kapłon
2.1.7. Leki inotropowe
Agata Niedźwiedzka, Ewa Uścińska, Agnieszka Pawlak
2.1.8. Inhibitory SGLT-2
Zuzanna Wojdyńska, Marta Załęska-Kocięcka, Przemysław Leszek
2.1.9. Werycyguat
Ewa Pierzchała, Agnieszka Pawlak
2.1.10. Leki przeciwkrzepliwe
Anetta Undas
2.1.11. Leki przeciwpłytkowe
Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior
2.1.12. Leki fibrynolityczne (trombolityczne)
Zbigniew Gąsior
2.1.13. Leki hipolipemizujące
Stanisław Surma, Paweł Burchardt, Maciej Banach
2.1.14. Leki stosowane w leczeniu otyłości
Justyna Domienik-Karłowicz, Wojciech Lisik, Maciej Haberka
2.1.15. Inne leki
Joanna Stanisz-Kempa, Zbigniew Gąsior
2.2. Procedury przezcewnikowe
2.2.1. Koronaroplastyka
2.2.1.1. Przezskórne interwencje wieńcowe
Jacek Legutko, Bartłomiej Guzik, Wojciech Zajdel, Paweł Kleczyński
2.2.1.2. Śródzabiegowe wspomaganie krążenia
Maciej Lesiak, Michał Lesiak
2.2.2. Procedury zastawkowe
2.2.2.1. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
Zbigniew Chmielak, Adam Witkowski
2.2.2.2. Zastawki mitralna i trójdzielna
Jerzy Pręgowski, Adam Witkowski
2.2.2.3. Przezcewnikowe wszczepienie zastawki płucnej
Elżbieta Katarzyna Biernacka, Marcin Demkow, Witold Rużyłło
2.2.3. Niezastawkowe procedury strukturalne
2.2.3.1. Zamykanie ubytków w przegrodach i nieprawidłowych połączeń
Marcin Demkow, Radosław Pracoń
2.2.3.2. Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
Marek Grygier
2.3. Mechaniczne wspomaganie krążenia w intensywnej terapii kardiologicznej
Jarosław Bugajski, Jerzy Sacha, Marek Gierlotka
2.4. Rehabilitacja kardiologiczna
Maciej Janiszewski, Ewa Wujek-Krajewska, Marek Kuch
3. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
3.1. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Piotr Jankowski, Danuta Czarnecka
3.2. Dyslipidemie
Marlena Broncel, Paweł Burchardt
3.3. Cukrzyca typu 2
Hanna Kwiendacz, Janusz Gumprecht, Waldemar Banasiak
3.4. Zespół metaboliczny
Marcin Wełnicki, Daniel Śliż, Artur Mamcarz
4. Nadciśnienie tętnicze
4.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne
Anna Szyndler, Marzena Chrostowska, Krzysztof Narkiewicz
4.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne
4.2.1. Wprowadzenie
Andrzej Januszewicz, Marek Kabat, Aleksander Prejbisz
4.2.2. Pierwotny hiperaldosteronizm
Aleksander Prejbisz, Sylwia Kołodziejczyk-Kruk, Marek Kabat
4.2.3. Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej
Andrzej Januszewicz, Marek Kabat
4.2.4. Zwężenie tętnicy nerkowej na podłożu dysplazji włóknisto-mięśniowej Andrzej Januszewicz, Ewa Warchoł-Celińska, Aleksander Prejbisz
4.2.5. Guzy wydzielające katecholaminy
Mariola Pęczkowska, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
4.2.6. Obturacyjny bezdech senny
Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Marek Kabat
4.2.7. Inne rzadziej występujące wtórne postaci nadciśnienia tętniczego Andrzej Januszewicz, Marek Kabat, Aleksander Prejbisz
4.3. Denerwacja nerek
Jacek Kądziela, Adam Witkowski, Andrzej Januszewicz
5. Choroba niedokrwienna serca
5.1. Przewlekłe zespoły wieńcowe
Dawid Miśkowiec, Piotr Lipiec
5.2. Ostre zespoły wieńcowe
5.2.1. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST
Jacek Bil, Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil
5.2.2. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
Michał Hawranek, Mateusz Tajstra, Mariusz Gąsior
6. Niewydolność serca
6.1. Przewlekła niewydolność serca
Jadwiga Nessler, Krzysztof Krawczyk
6.2. Ostra niewydolność serca
Piotr Ponikowski, Robert Zymliński, Jan Biegus, Paweł Siwołowski
7. Zaburzenia rytmu i przewodzenia
7.1. Tachyarytmie
7.1.1. Tachyarytmie nadkomorowe
7.1.1.1. Migotanie przedsionków
Katarzyna Mitręga, Beata Średniawa, Zbigniew Kalarus, Maria Trusz-Gluza
7.1.1.2. Trzepotanie przedsionków
Przemysław Mitkowski, Adrian Gwizdała
7.1.1.3. Inne arytmie nadkomorowe
Sebastian Stec
7.1.2. Tachyarytmie komorowe
Jerzy K. Wranicz, Michał Kałowski
7.1.2.1. Częstoskurcz komorowy
7.1.2.2. Migotanie komór
7.2. Bradyarytmie i zaburzenia przewodzenia
7.2.1. Dysfunkcja węzła zatokowego
Andrzej Głowniak, Andrzej Wysokiński
7.2.2. Bloki przedsionkowo-komorowe
Jarosław Kaźmierczak
7.2.3. Bloki śródkomorowe
Jarosław Kaźmierczak
7.3. Nagły zgon sercowy
Marek Banaszewski, Janina Stępińska
7.4. Stymulatory i kardiowertery-defibrylatory
7.4.1. Stymulacja serca
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.2. Stymulacja pęczka Hisa
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.3. Terapia resynchronizująca
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.4. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.5. Opieka nad pacjentem z implantowanym urządzeniem do terapii
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.6. Przezskórne usuwanie elektrod
Marcin Grabowski, Marcin Michalak, Grzegorz Opolski
7.4.7. Inne metody elektroterapii serca
7.4.7.1. Stymulacja bezelektrodowa
Przemysław Mitkowski
7.4.7.2. Całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator Maciej Kempa
7.4.7.3. Kamizelka defibrylująca
Jerzy Krzysztof Wranicz, Adam Wojtaszczyk
7.4.7.4. Modulacja kurczliwości, stymulacja układu autonomicznego, stymulacja nerwu przeponowego
Dariusz Jagielski, Waldemar Banasiak
7.5. Zabiegi elektrofizjologiczne
Michał Orczykowski, Grzegorz Warmiński, Maciej Sterliński, Łukasz Szumowski
8. Wady zastawkowe
8.1. Wady zastawki aortalnej
8.1.1. Zwężenie zastawki aortalnej
Maria Jaworska-Wilczyńska, Tomasz Hryniewiecki
8.1.2. Niedomykalność zastawki aortalnej
Tomasz Kukulski, Mariola Szulik
8.2. Wady zastawki aortalnej
8.2.1. Zwężenie zastawki mitralnej
Katarzyna Mizia-Stec, Magdalena Mizia-Szubryt, Maciej Wybraniec
8.2.2. Niedomykalność zastawki mitralnej
Andrzej Gackowski
8.3. Wady zastawki trójdzielnej
Lidia Tomkiewicz-Pająk
8.3.1. Niedomykalność zastawki trójdzielnej
8.3.2. Zwężenie zastawki trójdzielnej
8.4. Wady wielozastawkowe i złożone wady zastawkowe serca
Karina Zatorska, Anna Galas, Piotr Szymański
8.5. Sztuczne zastawki
Tomasz Hirnle, Maciej Mitrosz
8.6. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Edyta Płońska-Gościniak, Karina Zatorska, Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Tomasz Hryniewiecki
8.7. Gorączka reumatyczna
Monika Komar, Paweł Prochownik, Marcin Jakiel
9. Wady wrodzone serca u osób dorosłych
9.1. Patologie przegrody międzyprzedsionkowej
Mirosław Kowalski, Małgorzata Kowalczyk
9.2. Ubytek przegrody międzykomorowej
Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak-Rutkowska
9.3. Przetrwały przewód tętniczy
Maria Olszowska
9.4. Tetralogia Fallota
Elżbieta Katarzyna Biernacka
9.5. Zwężenie drogi odpływu prawej komory
Olga Trojnarska, Aleksandra Ciepłucha
9.6. Koarktacja aorty
Grażyna Brzezińska-Rajszys
9.7. Wrodzone zwężenia drogi odpływu lewej komory
Roland Fiszer, Michał Gałeczka, Jacek Białkowski
9.8. Inne wrodzone wady serca
Lidia Tomkiewicz-Pająk, Jacek Pająk
9.9. Tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu wad wrodzonych serca u osób dorosłych
Piotr Hoffman
9.10. Pacjent po korekcji wady wrodzonej
Katarzyna Mizia-Stec, Maciej Wybraniec
10. Choroby naczyń
10.1. Tętniak aorty
Andrzej Tomaszewski, Michał Tomaszewski, Agnieszka Styczeń
10.2. Ostre zespoły aortalne
Piotr Hoffman, Ilona Michałowska
10.2.1. Rozwarstwienie aorty
10.2.2. Inne ostre zespoły aortalne
10.3. Choroby tętnic szyjnych i kręgowych
Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki
10.4. Choroby tętnic obwodowych
Sławomir Nazarewski, Piotr Pruszczyk
10.5. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
10.5.1. Zakrzepica żył głębokich
Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk
10.5.2. Ostra zatorowość płucna
Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Marek Roik
10.5.3. Trombektomia tętnic płucnych
Aleksander Araszkiewicz, Sylwia Sławek-Szmyt
10.6. Nadciśnienie płucne
10.6.1. Podział i epidemiologia
Marcin Kurzyna, Adam Torbicki
10.6.2. Diagnostyka
Marcin Kurzyna, Adam Torbicki
10.6.3. Leczenie farmakologiczne
Marcin Kurzyna, Adam Torbicki
10.6.4. Leczenie inwazyjne nadciśnienia płucnego
Aleksander Araszkiewicz, Sylwia Sławek-Szmyt
11. Choroby mięśnia sercowego i osierdzia
11.1. Zapalenie mięśnia sercowego
Marcin Fijałkowski, Karolina Dorniak, Izabela Pisowodzka
11.2. Kardiomiopatie
11.2.1. Kardiomiopatia przerostowa
Wojciech Wojakowski, Grzegorz Smolka, Piotr Pysz
11.2.2. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Marta Kałużna-Oleksy, Magdalena Dudek, Ewa Straburzyńska-Migaj
11.2.3. Kardiomiopatia restrykcyjna
Monika Przewłocka-Kosmala, Wojciech Kosmala
11.2.4. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
Elżbieta Katarzyna Biernacka, Karolina Borowiec
11.2.5. Inne kardiomiopatie
Sebastian Sobczak, Jarosław Drożdż
11.3. Choroby osierdzia
Jarosław D. Kasprzak, Karina Wierzbowska-Drabik
11.3.1. Ostre zapalenie osierdzia
11.3.2. Zaciskające zapalenie osierdzia
11.3.3. Płyn w worku osierdziowym i tamponada serca
12. Nowotwory serca
Piotr Podolec, Monika Komar, Marcin Jakiel
13. Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych
13.1. Omdlenia
Piotr Kułakowski
13.2. Pacjent poddawany operacji niekardiochirurgicznej
Olga Jelonek, Iwona Gorczyca-Głowacka, Beata Wożakowska-Kapłon
13.3. Kobieta w ciąży z chorobą układu sercowo-naczyniowego
Anna Fijałkowska, Ewa Szczerba, Magdalena Lipczyńska
13.4. COVID-19
Krzysztof J. Filipiak, Stanisław Surma
13.4.1. Pacjent z COVID-19
13.4.2. Pacjent po przebytym COVID-19
13.5. Pacjent po udarze ośrodkowego układu nerwowego
Paulina Łopatowska, Anna Tomaszuk-Kazberuk
13.6. Pacjent leczony onkologicznie
13.6.1. Kardiotoksyczność leków onkologicznych
Magdalena Zaborowska-Szmit, Jarosław Kępski, Sebastian Szmit
13.6.2. Ocena ryzyka kardiologicznych powikłań leczenia onkologicznego Marta Załęska-Kocięcka, Zuzanna Wojdyńska, Przemysław Leszek
13.6.3. Radioterapia u chorego z wszczepionym urządzeniem
Lidia Chmielewska-Michalak
13.7. Pacjent po tępym urazie klatki piersiowej
Michał Kacprzak, Marzenna Zielińska
13.8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Bożena Sobkowicz, Agnieszka Tycińska
13.9. Opieka kardiologiczna nad sportowcami
Wojciech Król, Wojciech Braksator
13.10. Odrębności w postępowaniu z pacjentami w podeszłym wieku
Ewa A. Jankowska
Polecamy również