Wczytuję dane...

Jakie książki dla aspirującego pedagoga? Sprawdź ofertę księgarni Wojbar!

Jakie książki dla aspirującego pedagoga? Sprawdź ofertę księgarni Wojbar!

Nadrzędnym zadaniem pedagoga jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży. To niezwykle odpowiedzialna funkcja, która wymaga właściwego przygotowania merytorycznego. Wątpliwości i obawy związane z pracą z młodymi ludźmi to codzienność. Przygotowujesz się do zawodu? Jesteś na początku swojej kariery? Niezależnie od etapu, na którym się znajdujesz, warto doskonalić swoje kompetencje. Niezbędne są do tego książki opracowane przez doświadczonych psychologów i pedagogów. Sprawdź, jakie pozycje są obowiązkowe w księgozbiorze aspirującego pedagoga. 

 

Jakie są obowiązki pedagoga?

Najważniejsze funkcje, prawa i obowiązki pedagoga szkolnego są określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2017 roku. Diagnozowanie problemów uczniów i zapobieganie im to główne zadania pedagoga. Niezbędna jest też stała współpraca z rodzicami i nauczycielami. Do najczęstszych trudności, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież można zaliczyć:

 • niepełnosprawność i choroby przewlekłe, 

 • niedostosowanie społeczne lub kulturowe,

 • trudności w nauce,

 • traumy,

 • zaniedbania związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny.

Pomoc pedagoga najczęściej przybiera formę:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia lub umiejętności uczenia się,

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz spotkań terapeutycznych,

 • w przypadku starszej młodzieży — zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 • konsultacji, porad i warsztatów.

Pedagog wydaje opinie na temat podopiecznych. Prowadzi też dokumentację dotyczącą prowadzonych zajęć.

Jakie umiejętności oraz wiedzę powinien posiadać pedagog?

O pracę na tym stanowisku ubiegają się zwykle absolwenci studiów pedagogicznych. Odpowiednie kompetencje zapewniają też kierunki psychologiczne wzbogacone o studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki są niezbędne. Warto wiedzieć, że niezwykle istotne są też wrodzone i nabyte predyspozycje, takie jak:

 • empatia,

 • cierpliwość i wytrwałość,

 • kreatywność,

 • odporność psychiczna i dojrzałość emocjonalna.

Trzeba też pielęgnować w sobie chęć stałego rozwoju. Jako specjalista musisz odpowiednio reagować na trudne sytuacje. Potrafisz stawiać trudne diagnozy i kierować dzieci do odpowiedniej poradni. Wspierasz młodzież w rozwijaniu talentów. Dlatego warto być na bieżąco z publikacjami specjalistów z dziedziny pedagogiki szkolnej i ogólnej. Przydatne są też inne opracowania, które dotykają problemów współczesnego nauczania. W tej kategorii proponujemy „Najbystrzejsze dzieciaki na świecie" dziennikarki śledczej Amandy Ripley. To rzetelna rozprawa, która stara się wyjaśnić, od czego zależy skuteczność systemu edukacji. Stanowi cenny zbiór badań, raportów, rozmów z ekspertami i, przede wszystkim, z uczniami.

ksiazki-naukowe

Te książki muszą się znaleźć w Twoim posiadaniu!

Pedagogika to niezwykle złożona dziedzina nauki:

 • zajmuje się rozwojem edukacyjnym i społecznym młodych ludzi,

 • pozwala na ugodowe rozwiązywanie konfliktów,

 • pomaga rozwiązywać problemy w nauce.

Na przestrzeni lat powstało wiele ważnych publikacji, które są niezwykle użyteczne w pracy pedagoga. W księgarni Wojbar znajdziesz niezwykłą książkę „Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa". Autor, Glenn Schirald, jest ekspertem w leczeniu traum. Opisuje skuteczne narzędzia i techniki, które są pomocne dzieciom po silnych wstrząsach. Polecamy też podręcznik znanego specjalisty w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Bronisława Urbana. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze" dotyka m.in. problemu niedostosowania społecznego. Z kolei „Rozmowy w zielonej strefie" to doskonałe wsparcie przy pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Zapraszamy do zapoznania się z kategorią psychologia i pedagogika księgarni Wojbar

Interesujesz się psychologią? Zajmujesz się pedagogiką zawodowo lub hobbystycznie? Zapraszamy do naszego działu psychologia i pedagogika. W księgarni naukowo-medycznej Wojbar oferujemy najlepsze podręczniki, poradniki i przewodniki. Dzięki nim pogłębisz swoją wiedzę w zakresie m.in.: profilaktyki, psychoterapii, psychoanalizy lub resocjalizacji. Odkryj wzajemne powiązania obu nauk i poznaj ich historię. Zdobądź nowe kompetencje. Śledź na bieżąco najnowsze dokonania autorytetów w tych dziedzinach. U nas zawsze znajdziesz szeroki zbiór specjalistycznych publikacji.